Pedagogisch beleidsplan

Berne-opfang Thús by Tomke

Pedagogisch Beleidsplan

Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden in een huiselijke sfeer.

Een kind is van nature actief en heeft de drang in zich om op ontdekking te gaan en zelf alles te willen doen. Thús by Tomke probeert voor ieder kind een stabiele en veilige plaats te creëren met veel liefde en regelmaat. Ook horen hier vaste regels en gewoonten bij waardoor het kind zichzelf kan ontplooien tot een zelfstandig persoon. Het kind leert  omgaan met andere kinderen in een groep door samen te spelen, te eten en te slapen.

Tevens leert het kind verantwoordelijkheid te dragen en respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ze leren te kijken wat de uitwerking van hun gedrag heeft op andere kinderen en ze krijgen ook inzicht in hun eigen gevoelens. Verder leren ze al vroeg de betekenis van delen, helpen en rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en het opkomen voor henzelf. Er wordt aandacht besteed aan de seizoenen en feestdagen.